Dernek Kuralları

Üyelik Şartı

* Üye olmak isteyen firmaların Derneğimize şahsen başvurmaları gerekmektedir.

* Üyeler; derneğin kararlarına uymak, derneğin amaçlarına uygun davranmak, yetkili organlar tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istediği zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptir.

* Üye olma – çıkarılma ve çıkma ile ilgili bilgi dernek tüzüğünün 3-4-5. maddelerinde bulunmaktadır.

Üye olacak firmalar
  • Şahıs Firmaları ise talep edilen belgeler:
  • Şahsın Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Şahsın Oda Sicil Kayıt Fotokopisi
  • Şahsın İmza Beyannamesi
  • Tüzel Kişi Firmalar ise talep edilen belgeler:
  • Şirket Vergi Levhası ya da Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi
  • Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ya da Şirket Ana Sözleşme Fotokopisi
  • Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi